Sistemes de tractament de superfícies (rentat, pintura i ceres)

Instalaciones de tratamiento de superficies (lavado, pintura y ceras)

Realitzem projectes d’automatització de línies de tractament de superfícies per als principals integradors d’aquest tipus de solucions:

Línies de pretractament: rentat, fosfatació (TTS), catafòresi (KTL),…
Línies d’aplicació d’emprimació, pintures, laques, etc…
Forns d’assecat i tractament tèrmic de peces.
Instal·lacions d’aplicació de ceres per a impermeabilització.

Sistemas de transportadores para manutención e intralogística

Sistemes de transportadors per a manutenció i intralogística

Líneas robotizadas (soldadura, prensa, manipulación, encolado y ensamblaje

Línies i cel.les robotitzades (soldadura, premses, manipulació, encolat i assemblatge)

Instalaciones de tratamiento de superficies (lavado, pintura y ceras)

Sistemes de tractament de superfícies (rentat, pintura i ceres)

Infraestructuras (iluminación, potencia, climatización y redes)

Instal·lacions d’infraestructures de fàbrica (il·luminació, potència, climatització i xarxes)

Sistemas de Gestión de la Producción (MES), trazabilidad y visión artificial.

Solucions de control i gestió de la producció (MES, traçabilitat i visió artificial)

mandos inteligentes con PLC integrado para carros automotores. Electrónica de control para automatización de electrovías

Productes WETRON

Smart Technologies – Indústria 4.0