Industria 4.0: tecnología y conocimiento en automatización y control

Innowacja, pozwalająca zająć czołowe miejsce w rozwoju industry 4.0.

Razem z naszymi Klientami pracujemy nad przekroczeniem granic technologii i wiedzy z dziedziny automatyki i sterowania, mając na celu rozwój w kierunku industry 4.0
Tworzymy też mozliwości nauki i rozwoju dla naszej firmy jak i naszych Klientów, wspierając się wspólnie w osiągnięciu naszego celu.

Know how para optimizar instalaciones industriales

Oferujemy szeroką Wiedzę oraz know-how naszym klientom.

Naszym nadrzędnym celem jest dostarczanie naszym Klientom know-how oraz zdobyte przez nas doświadczenie, aby wspólnie z Nimi tworzyć profesjonalne i godne zaufania instalacje, wykorzystując do tego najnowsze dostępne technologie. Chcemy także uczestniczyć wraz z naszymi Klientami w następnej rewolucji przemysłowej (zwanej „industry 4.0”)

Wetron: Procesos productivos más eficientes y fiables

Zaangażowanie, aby wspólnie osiągnąć sukces w projektach z zakresu automatyki.

Wspólnie z naszymi Klientami pracujemy wytrwale aby osiągnąć sukces we wspólnych projektach. Szukamy dobrych rozwiązań w tym, co robimy, dotrzymując ustalonych terminów, tak aby procesy produkcyjne oraz instalacje naszych klientów były wydajne i godne zaufania.

Instalaciones productivas más fiables, con mejor control y costes menores

Doradztwo na każdym etapie projektu i realizacji.

Współpracujemy z naszymi Klientami podczas trwania każdego etapu: projektowania, realizacji, dzieląc się z Nimi naszą wiedzą i doświadczeniem, aby wspólnie tworzyć instalacje, które pozwolą zredukować koszty produkcji, podniosą zaufanie do poszczególnych procesów, a jednocześnie poprawią nadzór nad produkcją.

Gestión integral de proyectos de automatización y control

Personel. Wszyscy pracujemy scaleni tą samą ideą.

WETRON automation technology oferuje w różnych gałęziach przemysłu na całym świecie integralne projekty z zakresu automatyki i sterowania, dostarczając zasoby niezbędne do osiągnięcia celów stawianych przez naszych klientów.

Flexibilidad y adaptación a estándares de automatización

Elastyczność. Dostosowujemy się do wymagań każdego projektu i chwili.

Od chwili zlecenia jesteśmy w stanie zrealizować największe zadania, przystosowując się do różnych standardów i wymagań naszych klientów.
Kiedy wymaga tego sytuacja dostosowujemy na bieżąco wymagane zmiany, dotrzymując przy tym terminów . Jesteśmy elastyczni w realizacji inwestycji dotrzymując terminów wyznaczonych przez klienta.

Diseño e implantación de soluciones para la automatizacon de procesos industriales: líneas robotizadas, AGV

Zaufanie i zaangażowanie profesjonalistów, z ponad 40 letnim doświadczeniem.

Od 1975r. naszą racją bytu jest projektowanie oraz wdrażanie rozwiązań dla automatyki i sterowania procesami przemysłowymi.