Ponad 200 zrealizowanych projektów „pod klucz” dla najbardziej wymagających klientów

Sistemas de transportadores para manutención e intralogística

Systemy transportowe w utrzymaniu ruchu i intralogistyce.

Líneas robotizadas (soldadura, prensa, manipulación, encolado y ensamblaje

Linie zrobotyzowane (spawanie, tłoczenie, pneumatyka, klejenie i składanie)

Instalaciones de tratamiento de superficies (lavado, pintura y ceras)

Instalacje obróbki powierzchniowej ( czyszczenie, lakierowanie y woskowanie)

Infraestructuras (iluminación, potencia, climatización y redes)

Infrastruktura (oświetlenie, zasilanie, klimatyzacja i sieci)

Sistemas de Gestión de la Producción (MES), trazabilidad y visión artificial.

Systemy realizacji produkcji (MES), system identyfikalności i wizualizacji.

mandos inteligentes con PLC integrado para carros automotores. Electrónica de control para automatización de electrovías

Produkty WETRON.

Smart Technologies – Industry 4.0