NIEMCY

Centrala WETRON-u w Niemczech znajduje się w Rosenheim, niedaleko Monachium. WETRON GmbH dzieli się na dwie jednostki działalności.

WETRON automation technology powstał w 1975r. i rozwijał się, żeby stać się liderem na skalę światową w dziedzinie automatyzacji i sterowania w najnowocześniejszych fabrykach samochodów i magazynach logistycznych. Nasza główna działalność obraca się głównie wokół instalacji transportu intra-logistycznego w przemyśle, systemów produkcji i obróbki powierzchni. W niemieckim oddziale WETRON automation technology GmbH zatrudniamy silny zespół posiadający szerokie doświadczenie w sektorze.

Na podstawie głębokiej znajomości automatyki w transporcie przemysłowym, związanym przede wszystkim z szynoprzewodami, powstał WETRON components GmbH, który w 1977r. Uruchomił produkcję pierwszego modułu sterowania. Od tego momentu WETRON zaczął rozwijać ten sektor swojej działalności dostarczając do przemysłu wiele nowoczesnych rozwiązań dla systemu szynoprzewodów. Obecnie WETRON kontynuuje działalność w tej odrębnej jednostce w Niemczech – WETRON components GmbH, komercializuje na poziomie światowym gamę produktów i rozwiązań specyficznych.

Ingeniería y desarrollo de proyectos de automatización industrial: diseño eléctrico, planificación y dimensionado detalladosWiększość zamawianych u nas projektów to projekty pod klucz.
W ten sposób WETRON automation technology zajmuje się projektem hardware’owym i software’owym. Następnie wszystko koordynujemy, nadzorujemy i rozwijamy niezbędne aplikacje software’owe: PLC, Scada, PC i roboty.
W naszym warsztacie produkujemy szafy sterownicze, skrzynki, pulpity wykorzystywane w danej instalacji. Dostosowując się do do okresu produkcyjnego naszych Klientów, kończymy montaż i uruchomienie na budowie. Następnie organizujemy szkolenia i pomoc dla personelu Klienta obsługującego produkcję, przekazując dokumentację w formie zamówionej przez Klienta. Na życzenie Klienta możemy zapewnić usługę utrzymania ruchu instalacji.

Planificación de harware y software en proyectos llave en mano para automatizar y controlar procesos industrialesW WETRON automation technology realizujemy, analizujemy, przygotowujemy plan i określamy zapotrzebowanie na hardware i software do każdego projektu, który prowadzimy.
W zakres naszych usług wchodzi projekt elektryczny wykonywany na najpopularniejszych w przemyśle programach: E-Plan, AutoCAD; oprócz tego przygotowujemy dokumentację w kilku językach, w zależności od zamówienia.
W końcu przygotowujemy szczegółowy plan wykonania projektu.

Desarrollo de software para todo tipo de aplicaciones: PLCs, interfaces, supervisión y control, comunicación industrial, robots industriales, lenguajes de alto nivel.Nasi programiści posiadając duże doświadczenie zdobyte podczas pracy przy wielu projektach rozwijają software w następującym zakresie:

 • Programowanie PLC różnych marek: (Siemens, Allen-Bradley, Phoenix Contact, Schneider);
 • Aplikacje językowe na wysokim poziomie (Pascal, Visual Basic, C++,…)
 • Interface człowiek-maszyna: (Siemens, Panel-View, Pro-Face);
 • System nadzoru, kontroli i działania (Factory Talk, Intouch, Win CC,…)
 • Sieci komunikacji przemysłowej: (Profisafe, Profinet, DeviceNet, EtherCAT, Profibus,…)
 • Programowanie robotów przemysłowych: (ABB, KUKA, FANUC,…)

fabricación en talleres propios de armarios eléctricos de control con PLC, para integración de PCs, displays de producciónW naszych warsztatach składamy w 100% szafy wykorzystywane w prowadzonych przez nas projektach. To pozwala nam na zaoszczędzenie czasu dostawy oraz na zapewnienie jakości.

 • Szafy sterownicze PLC;
 • Szafy scalające PC;
 • Panele operatorskie, pulpity sterujące;
 • Szafy rozdzielcze zasilające;
 • Display produkcji, tablice synoptyczne.

personal expermientado y coordinado para el cableado y montaje eléctrico en la instalación del clienteNasze załogi monterskie, prowadzone przez doświadczonych koordynatorów z szerokim doświadczeniem i stażem realizują montaż elektryczny oraz okablowanie na obiekcie Klienta:

 • Przestawianie szaf sterowniczych;
 • Linie transportowe;
 • Linie zrobotyzowane spawania, składania, itp..
 • Linie lakiernicze, woskowania, tłoczni;
 • Oświetlenie, klimatyzacja;
 • Magazyny logistyczne.

instalaciones de automatización y control: pruebas y puesta en marcha para un funcionamiento sin problemasUruchomienie instalacji jest ostatnim etapem projektu „pod klucz”. Nasza załoga składająca się z profesjonalistów z doświadczeniem gwarantuje szybkie uruchomienie i bezproblemowe działanie. Na tym etapie projektu są wykonywane następujące prace:

 • Test połączeń sygnałów i konfiguracja części hardware’owej PLC.
 • Załadowanie i parametryzacja programu PLC off-line.
 • Próby funkcjonalne w trybie manualnym, a następnie automatycznym.
 • Próby końcowe działania produkcji.

Po zatwierdzeniu prawidłowego działania instalacji i spełnieniu wszystkich wymogów projektu, Klient przejmuje instalację.

formación y apoyo a la producción en las instalaciones de automatización industrialDewizą firmy WETRON jest nie pozostawiać Klientów samych z technologią, którą zainstalowaliśmy. Z tego powodu oferujemy szkolenia dla pracowników produkcji i personalu utrzymania ruchu na instalacjach naszego Klienta.
Nie chcemy kończyć współpracy z naszymi Klientami na etapie uruchomienia i przekazania instalacji. Jako część długotrwałej współpracy, kiedy tego sobie życzy Klient, zajmujemy się prewencyjnym utrzymaniem ruchu w trakcie całkowitego użytkowania urządzeń, wskazując możliwości, czy potrzeby adaptacyjne oraz usprawniające działanie , aż do całkowitej optymalizacji.

componentes Wetron: mandos inteligentes para automotres, electrónica para la automatización de electrovíasOd początku swego istnienia, w latach ’70 WETRON był pionierem w unowocześnianiu skrzynek elektronicznych z wbudowanym PLC, wykorzystywanych w przenośnikach samojezdnych. Od tego momentu jest liderem w rozwoju, produkcji i dostawie następujących produktów:

 • Inteligentne piloty samojezdne WTS, z wbudowanym PLC lub bez i konwerterem częstotliwości;
 • Elektronika do sterowania dla automatyki elektroszyn (MFA, MEFAS, TB4, VCO/FBS).

W naszym laboratorium elektronicznym wprowadzamy nowe rozwiązania i wykonujemy usługi techniczne pogwarancyjne komponentów WETRON.

Linie transportowe zautomatyzowane dla przepływu części na różnych etapach produkcji. Poprzez zainstalowanie setek kilometrów transporterów podwieszanych oraz naziemnych WETRON automation technology ma duże doświadczenie w następujących instalacjach:
Obwody szynoprzewodowe (EMS/EHB)
Systemy P&F przenośniki taśmowe
Transportery saniowe skid
Transportery rolkowe i tasmowe
Platformowy system transportu (Skillet)
Systemy automatycznie kierowanych pojazdów transportowych (AGV)

logística: líneas de transporte y manutención para automatizar el flujo de piezas a los procesos de fabricación

logística: líneas de transporte y manutención para automatizar el flujo de piezas a los procesos de fabricaciónlogística: líneas de transporte y manutención para automatizar el flujo de piezas a los procesos de fabricaciónlogística: líneas de transporte y manutención para automatizar el flujo de piezas a los procesos de fabricaciónlogística: líneas de transporte y manutención para automatizar el flujo de piezas a los procesos de fabricación

soluciones para integradores de centros logísticos y almacenes: transelecavores,transportadores, electrovías,AGVs, paternosterWspółpracujemy z największymi firmami zajmującymi się budową centrów logistycznych oraz magazynów dla sektorów: tekstylnego, spożywczego oraz farmaceutycznego…rezlizując z nimi projekty w różnej technologii:
Układnice regałowe i miniload.
Transportery naziemne rolkowe i taśmowe do przenoszenia palet i skrzyń.
Elektroszyny podwieszane i naziemne do transportu palet.
Obwody logistyczne zautomatyzowane poprzez AGV.
Dźwigi pionowe i poziome (Paternoster)
Składowanie inteligentne „pick to light”, „pick to voice”, „pick to vision”…

automatización de celdas y líneas de robots: soldadura, clinchado, aplicación de adhesivos y sellantes, ensamblaje y unión de componentes y piezas, manipulación, robots colaborativosProgramujemy komórki i linie robotów w różnych aplikacjach i w różnych sektorach:
Linie spawania punktowego, łukowego, laserowego, etc. …
Roboty do nakładania kleju, kitu, uszczelniaczy, itp..
Komórki skłądania podzespołów, szyb,…
Linie łączenia karoserii z podwoziem (Fahrwerk)
Roboty obsługowe i paletujące części lub skrzynie
Zastosowania z innymi robotami

automatización de tratamiento de superficies: lavado, fosfatación, catafóresis, imprimación, pinturas, impermeabilización con ceras, hornos de secado y tratamiento térmicoProgramujemy linie obróbki powierzchniowej dla największych firm zjmujących się tą dziedziną. Linia obróbki wstępnej: czyszczenie, fosforanowanie (TTS), kataforeza (KTL),…
Linie nakładania warstw, podkłady, lakiery, itp.. …
Piece osuszające i obróbka termiczna części.
Instalacje nakałdania wosku antykorozyjnego

proyectos de automatización de infraestructuras de fábrica: distribución de potencia, monitorización de consumos, redes, iluminción eficiente, climatización con ScadaWykonujemy projekty instalacji i sterowania różnymi typami infrastruktury fabryki:

Systemy rozprowadzania zasilania NN, monitorowanie zużycia.
Infrastruktura sieci komunikacyjnych,światłowody,…
Systemy energooszczędnego oświetlenia poprzez Dali/KNX.
Systemy klimatyzacji sterowane przez system SCADA.
Systemy sterowania siecią wodną, osmoza, pompowanie..
Oszędność energetyczna poprzez instalację falowników w wentylacji, pompowaniu, napęd regeneracyjny w systemach windowych.

informática industrial: monitorización del control de producción, verificación con visión artificial, identificación y trazabilidad del atornillado automático y de piezas y componentesWspierając Działy Inżynieryjny i Utrzymania Ruchu naszych Klientów zajmujemy się następującymi obszarami: Integracja systemów automatycznego zakręcania, Bosch-Rexroth, Atlas-Copcp, Cleco, Desoutter, etc.
Zarządzanie systemami określającymi wynik przykręcania śrub dla kontroli jakości.
Instalacje identyfikacji i wyboru części w kontroli produkcji poprzez kody kreskowe o RFID.
Modernizacja instalacji zautomatyzowanych i sterowania. Migracja PLC.
Kontrola aplikacji sprawdzającej jakość, pozycjonowanie, pomiar, identyfikacja dzięki systemowi sztucznej wizji. Monitorowanie: sal kontroli produkcji, ekranów i video-walls wizualizacji danych produkcji i utrzymania ruchu.

Planista elektryczny, części hardware’owej jest odpowiedzialny za planowanie, koordynację, wykonanie i nadzór nad projektem elektrycznym instalacji zautomatyzowanych w obszarze utrzymania ruchu (elektroszyny, skidy, stoły rolkowe, P&F…) i linii zrobotyzowanych w przemyśle samochodowym, zgodnie z dokumantacją techniczną dostarczoną przez klienta oraz obowiązującym prawem.
Wymagania

 • Doświadczenie w przemyśle samochodowym, znajomość standardów (grupa VW i NISSAN).
 • Doświadczenie i umiejętność planowania projektów instalacji zautomatyzowanych na podstawie specyfikacji otrzymanych od Klienta.
 • Umiejętność kierowania i nadzorowania prac powołanego zespołu ludzi.
 • Zdolność określenia potrzebnych materiałów (kabli, zabezpieczeń,…) oraz umiejętność wyboru materiału potrzebnego do wykonania szaf i realizacji całego zadania.
 • Dobra znajomość narzędzi projektowych (EPLAN P8 i AUTOCAD 2010).
 • Odpowiedzialność za realizację projektu przez zespół (ustalone terminy oraz godziny pracy).
 • Znajomość języków: angielski w stopniu komunikatywnym; mile widziana również znajomość j.niemieckiego.
 • Wykształcenie: inżynierskie, kierunki: Elektronika, Automatyka lub podobne.

We współpracy z planistą, projektant elektryczny wykonuje rysunki szczegółowe schematów elektrycznych poszczególnych projektów instalacji zautomatyzowanych (przede wszystkim w przemyśle samochodowym, obszarze utrzymania ruchu, logistyce i wyspach robotowych), dostosowując się zawsze do specyfikacji technicznyhc otrzymanych od Klienta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagania

 • Zainteresowanie przemysłem samochodowym oraz znajomość standardów (grupa VW i NISSAN).
 • Wykształcenie kierunkowe – programowanie schematów elektrycznych (EPLAN i AUTOCAD).
 • Odpowiedzialność za wykonanie projektu.
 • Wykształcenie inżynierskie, kierunki: Elektronika, Automatyka lub podobne.
 • Znajomość języków: angielski w stopniu komunikatywnym; mile widziana również znajomość j.niemieckiego.

Programista PLC jest odpowiedzialny za całość oprogramowania i uruchomienie dotyczące danego projektu: PLC, ekrany HMI oraz konfiguracja sieci przemysłowych, do momentu całkowitego przekazania instalacji spełniającej wszystkie wymagania projektowe.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe, kierunek: Automatyka i Robotyka lub podobne;
 • Doświadczenie w automatyce przemysłowej (programowanie PLC, Siemens, Rockwell), preferowane w przemyśle samochodowym;
 • Znajomość: sieci przemysłowych (Profisafe, Profinet, Ethernet), systemów sterowania Scada (WinCC, Factory Talk), falowników (SEW, Rockwell, ABB).
 • Dobra znajomość standardów programowania w przemyśle samochodowym (grupa VW, NISSAN).
 • Doświadczenie w pracy dynamicznej i intensywnej; dotrzymywanie terminów i dążenie do wyznaczonych celów.
 • Znajomość języków: angielski w stopniu komunikatywnym; mile widziana również znajomość j.niemieckiego.

Kierownik budowy koordynuje, nadzoruje i realizuje prace związane z okablowaniem, instalacjami, podłączeniami szaf sterowniczych oraz uruchomieniem insttalacji na terenie obiektu Kilenta.
Jest odpowiedzialny za nadzorowanie prac monterów i/lub firm podwykonawczych. Oprócz tego jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i dopilnowanie wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Jest też odpowiedzialny za jakość wykonanych prac i aktywnie współpracuje w celu zakończenia prac w wyznaczonym terminie.

Wymagania

 • Solidna znajomość elektryki. Powinien znać obowiązujące normy, aby móc prowadzić prace na budowie.
 • Wykształcenie wyższe: kierunek Elektryczny, Elektronika i Automatyka lub podobne.
 • Doświadczenie w prowadzeniu budowy w przemyśle.
 • Znajomość standardów elektrycznych w przemyśle samochodowym.

Szef projektu jest osoba odpowiedzialną za całość: projekt, planowanie oraz realizację i uruchomienie projektów, które WETRON realizuje. Opracowuje oferty na bazie dokumentacji technicznej dostarczonej przez Klienta. Jest szefem całej ekipy realizującej projekt (programistów, planistów, kierowników budowy) oraz załatwia wszystkie sprawy z Klientem.
Wymagania

 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów automatyzacji procesów przemysłowych.
 • Solidna znajomość elektryki i programowania przemysłowego;
 • Wykształcenie wyższe inżynierskie, kierunek Elektronika, Automatyka lub podobne;
 • Znajomość standardów elektrycznych w przemyśle samochodowym;
 • Znajomość języków: angielski biegle, mile widziana znajomość j. Niemieckiego.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji nt. Firmy WETRON lub chcesz nam wysłać swoje CV, wypełnij poniższy formularz:

  Proszę załączyć swoje CV (PDF):

  Proszę wpisać kod z obrazka
  captcha
  *pola obowiązkowe

  Adres

  WETRON automation technology GmbH
  Kolbermoorer Str. 8
  D-83026 Rosenheim, Alemania
  Tel: +49 8031 24690
  wemat@wetron.de

  WETRON components GmbH
  An der Mangfall 5
  D-83026 Rosenheim, Alemania
  Tel: +49 8031 24280